fot: internet

Po 7 latach przerwy MPK zdecydowało się zakupić nowe tramwaje!. MPK Łódź zakupi 22 fabrycznie nowe w 100% niskopodłogowe tramwaje do obsługi trasy W-Z.
Pojazdy mają być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy i nie eksploatowane, przegubowe, z następującymi zastrzeżeniami:

1) wszystkie oferowane wagony tramwajowe muszą być tego samego typu, długości, skonstruowane w ten sam sposób, według tej samej dokumentacji technicznej, przez tego samego producenta, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ,
2) Zamawiający nie dopuszcza oferowania rozwiązań prototypowych, niesprawdzonych w seryjnej produkcji, co oznacza, iż wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, przez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu ofertowym, że zastosowane zespoły, układy i systemy w oferowanych wagonach tramwajowych są produkowane seryjnie i sprawdzone,
3) wszystkie dostarczone wagony tramwajowe muszą być gotowe do eksploatacji, tj. przede wszystkim przystosowane do przewozu osób w komunikacji miejskiej oraz posiadać dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu realizacji dostawy, a w szczególności przepisami Prawa o ruchu drogowym, niezbędne do dopuszczenia pojazdów do ruchu.
Każdy z oferowanych wagonów będzie objęty co najmniej 36 miesięczną gwarancją, bez limitu km, z następującymi wyjątkami:

1) perforacja korozyjna całej struktury nadwozia, blach poszycia zewnętrznego, oraz poszycia dachu - 10 lat,
2) powłoki lakiernicze - 6 lat,
3) trwałość konstrukcji szkieletu nadwozia - 10 lat,
4) elementy wskazane w SIWZ nie podlegają gwarancji.  - czytamy na infotram.pl 


Oferty można składać do 24 czerwca 2014 roku. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 lipca 2014 roku do 31 października 2015 roku. Zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza ekonomicznie.